การพัฒนา Hybrid Mobile Application ด้วย Ionic Framework

0 (0 ความพึงพอใจ) 5 นักศึกษาลงทะเบียน
คอร์สนี้ประกอบด้วย

05:18:56 ชั่วโมง วีดีโอออนดีมานด์

9 เนื้อหา

เข้าศึกษาได้ตลอดชีพ

เข้าใช้งานผ่านโมบายและทีวี

พื้นฐานผู้เรียน

พื้นฐานการเขียนเว็บไซต์

พื้นฐานภาษาเอชทีเอ็มแอล

พื้นฐานภาษาซีเอสเอส

พื้นฐานภาษาจาวาสคริปต์

+ ดูมากกว่านี้
รายละเอียด

ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการพัฒนาแอปพลิเคชันในรูปแบบของไฮบริดจ์ ซึ่งเป็นการใช้พื้นฐานและต่อยอดองค์ความรู้ของนักพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ได้ผลงานที่รองรับการใช้งานของผู้ใช้ และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งเนื้อหาที่บรรยายไว้ในหนังสือเล่มนี้ประกอบไปด้วย พื้นฐาน Ionic Framework การเตรียมเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน พื้นฐาน Angular, TypeScript และ Sass การติดตั้งและพื้นฐานการใช้งาน Ionic Framework การเรียกใช้งานส่วนประสานงานกับผู้ใช้ การสร้างเพจใหม่และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเพจ การจัดการข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน การเชื่อมโยงข้อมูล JSON จาก Web APIs การเปิด Web API โดยใช้ Slim Framework การจัดการข้อมูลภายในอุปกรณ์ด้วย Ionic Storage การจัดการฐานข้อมูล SQLite และพื้นฐานการส่งออกแอปพลิเคชันและการเตรียมไฟล์ก่อนการอัปโหลดขึ้นสโตร์ ซึ่งเป็นเนื้อหาที่จะเป็นพื้นฐาน ให้ผู้พัฒนาได้ศึกษาและพัฒนาแอปพลิเคชันในชั้นสูงต่อไป


เนื้อหาที่คุณจะได้เรียนรู้

 • พื้นฐาน Ionic Framework
 • การเตรียมเครื่องมือสำหรับพัฒนาแอปพลิเคชัน
 • พื้นฐาน Angular, TypeScript และ Sass
 • การติดตั้งและพื้นฐานการใช้งาน Ionic Framework
 • การเรียกใช้งานส่วนประสานงานกับผู้ใช้
 • การสร้างเพจใหม่และการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเพจ
 • การจัดการข้อมูลภายในแอปพลิเคชัน
 • การเชื่อมโยงข้อมูล JSON จาก Web APIs
 • พื้นฐานการส่งออกแอปพลิเคชันและการเตรียมไฟล์ก่อนการอัปโหลดขึ้นสโตร์
เนื้อหาคอร์ส 05:18:56 ชั่วโมง 9 lessons
พื้นฐาน Ionic Framework
6 เนื้อหา 03:17:25 ชั่วโมง
 • พื้นฐาน ionic framework และการเตรียมเครื่องมือ 00:29:55
 • การสร้างโปรเจ็กต์ใหม่และการรันโปรเจ็กต์ ionic Framework 00:20:19
 • ส่วนประสานงานกับผู้ใช้ (UI compnent) 00:42:39
 • การเพิ่มข้อมูลลงฐานข้อมูล 00:50:58
 • การใช้งาน Alert Controller และการลบข้อมูลจากฐานข้อมูล 00:26:16
 • การแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล 00:27:18
 • ข้อมูลและการเชื่อมข้อมูลจากเอพีไอ 00:39:49
 • การสร้าง List และ Search Bar 00:42:13
 • การส่งค่าเพจอื่นและการแสดงผลรายละเอียดข้อมูล 00:39:29

About instructor

+ ดูมากกว่านี้
รายละเอียด
นักพัฒนาระบบ มีประสบการณ์หลากหลายรูปแบบในการออกแบบและพัฒนางาน และสารสนเทศดิจิทัล ทั้งหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศ

มีประสบการณ์และพื้นฐานในด้านการพัฒนาทั้งเว็บแอปพลิเคชัน โมบายแอปพลิเคชัน การพัฒนาฝั่งฟรอนท์เอนด์ และฝั่งแบล็คเอนด์ 

3 Courses

9 ผู้เรียน

0 ความคิดเห็น

ความพึงพอใจจากผู้เรียน

0

ความพึงพอใจเฉลี่ย

 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%

ความคิดเห็น