การพัฒนา RESTful APIs ด้วย Laravel/Lumen

0 (0 ความพึงพอใจ) 5 นักศึกษาลงทะเบียน
คอร์สนี้ประกอบด้วย

02:38:43 ชั่วโมง วีดีโอออนดีมานด์

3 เนื้อหา

เข้าศึกษาได้ตลอดชีพ

เข้าใช้งานผ่านโมบายและทีวี

พื้นฐานผู้เรียน

พื้นฐานการเขียนเว็บไซต์

พื้นฐานระบบฐานข้อมูล

พื้นฐานภาษาพีเอชพี

+ ดูมากกว่านี้
รายละเอียด

Lumen คือ PHP Framework ที่ถูกพัฒนามาจาก Laravel โดยมีแนวคิดที่จะทำให้ Laravel Framework นั้นมีน้ำหนักเบาขึ้นโดยการตัด Package บางตัวที่เกินความจำเป็นต่อการนำมาทำ Web Service ออกไป เพื่อนำมาใช้สำหรับการพัฒนา RESTful APIs

เนื้อหาที่คุณจะได้เรียนรู้

 • เครื่องมือสำหรับพัฒนา RESTful APIs
 • พื้นฐาน Laravel/Lumen
 • การสร้างโปรเจ็กต์ Laravel/Lumen
 • การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL
 • การสร้าง Routing URL
 • การสร้าง Model/Controller
 • การรักษาความปลอดภัยของเอพีไอ
เนื้อหาคอร์ส 02:38:43 ชั่วโมง 3 lessons
พื้นฐาน Laravel/Lumen
3 เนื้อหา 02:38:43 ชั่วโมง
 • การเขียน RESTful APIs กับ MySQL ด้วย Laravel/Lumen 01:05:26
 • Routes, Controller, Model และการใช้งาน CoresMiddleware ใน Laravel/Lumen 00:48:41
 • Laravel/Lumen การสร้าง API-Token และ Authorization Key 00:44:36

About instructor

+ ดูมากกว่านี้
รายละเอียด
นักพัฒนาระบบ มีประสบการณ์หลากหลายรูปแบบในการออกแบบและพัฒนางาน และสารสนเทศดิจิทัล ทั้งหน่วยงานเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในและต่างประเทศ

มีประสบการณ์และพื้นฐานในด้านการพัฒนาทั้งเว็บแอปพลิเคชัน โมบายแอปพลิเคชัน การพัฒนาฝั่งฟรอนท์เอนด์ และฝั่งแบล็คเอนด์ 

3 Courses

9 ผู้เรียน

0 ความคิดเห็น

ความพึงพอใจจากผู้เรียน

0

ความพึงพอใจเฉลี่ย

 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%

ความคิดเห็น